API végpont: /plugin/payment

Létrehozhat egyéni fizetési módot az áruházban. A megrendelés befejezése után lehetőség van egyéni html kód írására (például átirányítás a fizetési átjáróra).

Új fizetési mód létrehozása

POST /plugin/payment

 
  {
    "name": "My Payment Method",
    "description": "Optional Description",
    "image": "https://plugin.tld/images/icon.png",
    "action": "https://plugin.tld/test-payment",
    "errorMessage": "Platbu se nepodařilo zaevidovat.",
    "successMessage": "Platba byla úspěšná.",
    "states": [
      {
        "description": "Paid",
        "image": "https://plugin.tld/images/icon.png"
      },
      {
        "description": "Unpaid",
        "image": "https://plugin.tld/images/icon.png"
      },
      {
        "description": "Unknown",
        "image": "https://plugin.tld/images/icon.png"
      }
    ]
  }
 

A fenti kérés létrehoz egy egyéni fizetési módot a webáruházban, beleértve annak lehetséges állapotait is. A fizetési mód létrehozása után az eshop tulajdonosának a fizetési módot a kívánt szállítási módokhoz kell kapcsolnia. Ugyanitt egyéni árat is beállíthat a fizetési módhoz, vagy megváltoztathatja annak nevét.


Példa:

 
  $curl = curl_init();
  curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.webareal.cz/plugin/payment',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
      "name" => "My Payment Method",
      "description" => "Optional Description",
      "image" => "https://plugin.tld/images/icon.png",
      "action" => "https://plugin.tld/test-payment",
      "errorMessage" => "Platbu se nepodařilo zaevidovat.",
      "successMessage" => "Platba byla úspěšná.",
      "states" => [
        [
          "description" => "Paid",
          "image" => "https://plugin.tld/images/icon.png"
        ],
        [
          "description" => "Unpaid",
          "image" => "https://plugin.tld/images/icon.png"
        ],
        [
          "description" => "Unknown",
          "image" => "https://plugin.tld/images/icon.png"
        ]
      ]
   ])
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
      'X-Wa-api-token: ' . $api_token, // apiToken získáte při instalaci doplňku, viz. nápověda
      'Authorization: Bearer ' . $bearer, // access token získáte zde, údaje zde (záložka API přístup)
      'Content-Type: application/json'
   ),
  ));

  $response = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  echo $response;
 


Megrendelés létrehozása

A megrendelés létrehozása után egy kérést küldünk a action URL-címre.

POST

 
  {
    "id": 1, //ID objednávky
  	"orderNumber": "100001" //číslo objednávky,
    "price": 121.00,
    "currency": "CZK",
    "customer": "email@email.com",
    "returnUrl": "https://eshop/plugin_payment_after", //URL pro návrat
    "items": [
  	  {
  	  	"code": "product_1" //kód zboží,
  	  	"name": "Product 1"
  	    "quantity": 1,
  	    "unit": "ks",
  	    "price": 100.00, //za jednotku
  	    "priceVat": 121.00,
  	    "vat": 21
      }
    ]
  }
 

Válaszként HTML-kódot várunk (üzenetet a megrendelés sikeres befejezéséről, a fizetési átjáró widget megnyitásáról vagy az átirányításról).

Visszatérés a fizetési átjáróból a webáruházba

A fizetési átjáróból (vagy a fizetés állapotát feldolgozó bővítményből) való visszatéréskor átirányíthat a https://domena-eshopu.tld/plugin_payment_after címre. Ennek a címnek át kell adni a GET paramétert payment, aminek tartalmaznia kell a fizetési mód azonosítóját és a success státuszt, ami 1 (igaz) vagy 0 (hamis). Ennek megfelelően a vásárló vagy azt fogja látni, hogy successMessage vagy azt, hogy errorMessage.

Fizetési egyenleg

A megrendelés létrehozása és a fizetés után lehetőség van a fizetési státusz (kifizetett, kifizetetlen stb.) hozzáadására a megrendeléshez. A rendelkezésre álló fizetési státuszok listája a következő címen hívható le GET /plugin/states

Fizetési státusz hozzáadása egy megrendeléshez

POST /plugin/state/payment

 
  {
    "idOrder": 12345,
    "idState": 21
  }
 

A kérés beilleszt a megrendeléshez egy fizetési státusz azonosítót, ami a korábban beillesztett ikonnal jelenik meg a megrendelés mellett (a kép maximális mérete 30x30 px).


Példa:

 
  $curl = curl_init();
  curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.webareal.cz/plugin/state/payment',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
      "idOrder" => "12345",
      "idState" => "21",
   ])
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
      'X-Wa-api-token: ' . $api_token, // apiToken získáte při instalaci doplňku, viz. nápověda
      'Authorization: Bearer ' . $bearer, // access token získáte zde, údaje zde (záložka API přístup)
      'Content-Type: application/json'
   ),
  ));

  $response = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  echo $response;
 


Egyéb kérések listája

POST /plugin/payment - új fizetési mód létrehozása

PUT /plugin/payment/{id} - fizetési mód frissítése

DELETE /plugin/payment/{id} - fizetési mód törlése

POST /plugin/state/payment - új fizetési státusz adás a megrendeléshez

PUT /plugin/state/payment - megrendelés fizetési státuszának módosítása

DELETE /plugin/state/payment/{idOrder} - megrendelés fizetési státuszának törlése

GET /plugin/state/payment/{idOrder} - visszaadja a megrendelés fizetési státuszát/p>

GET /plugin/states - visszaadja az elérhető státuszokat