API végpont: /plugin/delivery

Létrehozható saját szállítási mód a webshopban. A szállítási cím interaktív kivállasztása megjeleníthető a megrendelő lapon.

Új szállítási mód létrehozása

POST /plugin/delivery

 
  {
    "name": "My Delivery Method",
    "description": "Optional Description",
    "image": "https://plugin.tld/images/icon.png",
    "widget": "<script src="https://plugin.tld/delivery.js"></script>"
  }
 

Ez a kérés fogja létrehozni az új szállítási módot. A webshop tulajdonosa később meg tudja adni a további részleteket a szállítási módhoz (szállítási díj, kapcsolat a fizetési módokkal, név, leírás...)


Példa:

 
  $curl = curl_init();
  curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.webareal.cz/plugin/delivery',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
      "name" => "My Delivery Method",
      "description" => "Optional Description",
      "image" => "https://plugin.tld/images/icon.png",
      "widget" => "<script src="https://plugin.tld/delivery.js"></script>"
    ])
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
      'X-Wa-api-token: ' . $api_token, // apiToken získáte při instalaci doplňku, viz. nápověda
      'Authorization: Bearer ' . $bearer, // access token získáte zde, údaje zde (záložka API přístup)
      'Content-Type: application/json'
   ),
  ));

  $response = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  echo $response;
 


PMunka a widgetekkel

Amennyiben a vásárló ezt a szállítási módot választotta a webáruházban a vásárlás során, a HTML/JS kód megjelenik a megrendelőlapon.

Az Eshop definiál egy JS interfészt BS.delivery, hogy leegyszerűsítse a widget felugró ablakkal való munkát és mentse a kiválasztott szállítási címet.

Az objektum metódusai

 • openWindow(options) - A widget ablak megnyitása. A options paraméter egy objektum a következő tulajdonságokkal:
  • title <string> - ablak neve
  • body <HTMLElement> - az ablak tartalma
  • dialogSize <string> - az ablak mérete. Lehetséges értékek: md, lg, full
 • closeWindow() - widget ablak bezárása
 • goBack() - az ügyfél visszatér a rendelési folyamat előző lépéséhez
 • save(address) - a szállítási cím kiválasztás megerősítése. A módszer egy Promise objektumot ad vissza. A address paraméter egy objektum a következő tulajdonságokkal:
  • name <string> - név a szállítási címhez (nem kötelező)
  • address <string> - utca, házszám...
  • city <string> - város
  • zipCode <string> - irányítószám
  • data <Object> - opcionális további adatok (pl. azonosító... ).

Példa egy egyszerű widget megvalósítására

 
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    "use strict";

    const options = {
      title: 'My Delivery',
      body: content,
      dialogSize: 'lg'
    };

    const template = `
      <div>
        <h5>Select pickup point</h5>
        <button type="button" class="js-plugin-close">Close</button>
        <button type="button" class="js-plugin-confirm">Confirm</button>
      </div>
    `;

    const content = document.createElement('div');
    content.innerHTML = template;

    const buttons = content.querySelectorAll('button');
    for(const button of buttons) {
      button.addEventListener('click', e => {
        if(e.target.classList.contains('js-plugin-close')) {
          BS.delivery.closeWindow();
        } else {
          BS.delivery.save({
            name: 'Name',
            address: 'Street, 12',
            city: 'City',
            zipCode: '12345',
            data: {
              point: 1,
            }
          }).then(address => {
            console.log(address);
            BS.delivery.closeWindow();
          }).catch(e => {
            console.log(e);
          });
        }
      })
    }

    setTimeout(() => {
      BS.delivery.openWindow(options);
    }, 500);
  });
 

Saját adatok továbbítása a megrendelés létrejötte után

Amennyiben a bővítmény egy order.create webhookot fogad, a rendelési adat objektum pluginData bővül a address értékkel.