API végpont: /plugin/button

Létrehozható egy gomb (URL-lel ellátott link) a webáruház adminisztrációjában egyéni művelethez. A meghívott URL-hez a gomb jellegétől függően paraméterek adhatók (pl. a kiválasztott rendelések listája).

Lehetséges hosszabbítás

Választó Paraméter Leírás
admin:orders:export order=1,2,3 A kiválasztott megrendelések listáját továbbítja az adminfelületre.

Gomb létrehozása

POST /plugin/button

 
  {
    "selector": "admin:orders:export",
    "actionUrl": "https://plugin.tdl/action?eshop=_ESHOP_CODE_",
    "label": "Doplněk test",
    "icon": "https://plugin.tld/images/icon.png"
  }
 

Példa:

 
  $curl = curl_init();
  curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.webareal.cz/plugin/button',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
      "selector" => "admin:orders:export",
      "actionUrl" => "https://plugin.tdl/action?eshop=_ESHOP_CODE_",
      "label" => "Doplněk test",
      "icon" => "https://plugin.tld/images/icon.png"
    ])
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
      'X-Wa-api-token: ' . $api_token, // apiToken získáte při instalaci doplňku, viz. nápověda
      'Authorization: Bearer ' . $bearer, // access token získáte zde, údaje zde (záložka API přístup)
      'Content-Type: application/json'
   ),
  ));

  $response = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  echo $response;
 


Gomb eltávolítása

DELETE /plugin/button/{id}


Példa:

 
  $curl = curl_init();
  curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.webareal.cz/plugin/button/{id}',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'DELETE',
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
      'X-Wa-api-token: ' . $api_token, // apiToken získáte při instalaci doplňku, viz. nápověda
      'Authorization: Bearer ' . $bearer, // access token získáte zde, údaje zde (záložka API přístup)
      'Content-Type: application/json'
   ),
  ));

  $response = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  echo $response;